Viktor Frankl'ın "Varoluşçu Analiz - Logoterapi" Sertifika Programı

VF-Institute-USA-150x150
optmisim2
Yaraticilik
Frankl Cartoon

EĞİTİM İÇERİĞİ

20.yüzyılın en ilham veren eserlerinden "İnsanın Anlam Arayışı" kitabı yazarı Viktor Frankl’ın geliştirdiği; özünde insanın insanlığını esas alan bir felsefe, antropoloji ve psikoterapi yaklaşımı olan “Varoluşçu Analiz-Logoterapi” ilişkin sertifika eğitimidir.
Eğitim, fenomenolojik, deneyimsel olarak Logoterapi ilke, kavram ve müdahale yöntemleri ile vaka analizlerini içerir.

Talep edenler American Psychological Association-APA tarafından tanınan ve Viktor Frankl Institute of Logotherapy USA tarafından sağlanan “Academic Associate in Logotherapy” sertifikası almaya hak kazanırlar.

KİMLER İÇİN?

Doktorlar, psikologlar dahil her türlü sağlık ve sosyal hizmet çalışanları;
Eğitimciler, uygulamalı felsefe ile ilgilenen,
Sosyal girişimci, Liderlik ve Koçluk hizmeti veren kişilerin katılımı özellikle hedeflenmektedir

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

İnsanın insanlığı nedir? İnsanı koşullarından bağımsız yaşamda en çok ne motive eder? Sorularına felsefede Kopernik dönüşümü olarak adlandırılan içten gelen bir kavrayış yaşanması en temel amaçtır. Her türlü hayat durumu ve sorunu karşısında kişinin anlam, amacını keşfetmesine, değerlerinin farkına varmasına yardımcı olacak yaklaşım, yöntem ve tekniklerin öğrenilmesini kapsar.

PROGRAM SÜRESİ VE BELGELENDİRME

Program stoplam 80 saattir. Hafta içi programlarda 20 oturum. Hafta sonu oturumlarda 10 oturum olarak planlanmıştır.

Katılımcıların sertifika alabilmeleri için oturumların en az %70 katılmış olmaları gerekmektedir.

“Viktor Frankl Institute of Logotheray” tarafından sağlanacak “Academic Associate in Logotherapy” sertifikası almak isteyen katılımcılar; bir sınava tabi tutulacaktır. Uygulanan sınavda %70 baraj notunun üzerinde puan alan adaylar belge almaya hak kazanacaklardır.

Sözü edilen uluslararası akredite belge bedeli ayrıca ücretlendirilecektir. 

2019 Güz Dönemi Açılan Sertifika Programları

Bahçeşehir Üniversitesi SEM Bünyesinde

Viktor Frankl’in “Varoluşçu Analiz-Logoterapi”

Her Cumartesi tam gün(09:30-17:30) toplam on oturum.

Başlangıç Tarihi 28 Eylül 2019

İstanbul ODTU Mezunlar Derneği Bünyesinde

2019 GÜZ ODTUMIST VALT3

Her Çarşamba günü saat (19:00-22:00) toplam yirmi oturum.

Başlangıç Tarihi 9 Ekim 2019