Varlık

Nisan 24, 2016 memduh

varlık-fel1[Alm.Sein] [Fr.etre] [İng.being] [Lat.esse] [Yun.to on] [es.t. mevcudiyet] Felsefenin temek kavramlarından biri; İlk Parmenides kullanmış. 1- Var olan şey; var olduğu söylenen şey; var olanın var oluşu. ( Var olan şeylerle varlık arasındaki ayrım, doğru ile doğruluk arasındaki ayrım gibidir; doğru olan bir çok şey vardır, ama doğruluk bu birçok doğrularla bir ve aynıdır).  2- Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak: Kalıcı olan gelip geçici olmayan. || Varlık, gerçek (real) ve düşünsel (ideal) olarak ayrılır: Gerçek varlık çoğunlukla varoluş (existential) olarak, düşünsel varlık öz (essential) olarak gösterilir. Gerçek varlık gerçekliğini nesnelerden, olaylardan, kişilerden alan şeydir, uzay-zaman içindedir, bireyseldir, tektir. Düşünsel varlık ise uzay-zaman dışıdır, duyularla algılanamaz, elle tutulur gerçekliği yoktur; bu anlamda değerler, matematik ve mantığın kavramları düşünsel varlıklardır.