Encyclopedia

Mart 13, 2016 memduh

Viktor Frankl tarafından geliştirilmiş, insanın insanlığını esas alan bir felsefe, antropoloji ve psikoterapi yaklaşımıdır. Varoluşçu Analiz / Logoterapi (EALT) Viktor Emil Frankl (1905 – 1997) tarafından Sigmund Freud’un Psikanalizi ve Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji ’sini temel alarak geliştirilmiştir. Bu nedenle, 3. Viyana Psikoterapi okulu olarak da bilinmektedir.

Nisan 24, 2016 memduh

Varoluşçuluk (egzistansiyalizm) bireyin deneyimini ve bu deneyimin tekilliğini ve biricikliğini insan doğasını anlamanın temeli olarak gören bir felsefe akımıdır. Varoluşçuluk, insanın varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı büyük bir güçle vurgulayan, iradesi ve bilinci olan insanların, irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir düşünce okuludur. Bu akım insan özgürlüğüne…