Encyclopedia

Nisan 24, 2016 memduh

[Alm. Fr. Ontologie] [İng. Ontology] [Lat. Ontologia] [Yun. On, ontos=varlık] [es.t. mehbas-I vücut] Var olan olarak var olan (yalnızca var olması açısından) üzerine öğreti, var olanın varlığı ve genel var olma ilkeleri üzerine 17.yy beri kullanılan kavram