Encyclopedia

Nisan 24, 2016 memduh

[Alm.Sein] [Fr.etre] [İng.being] [Lat.esse] [Yun.to on] [es.t. mevcudiyet] Felsefenin temek kavramlarından biri; İlk Parmenides kullanmış. 1- Var olan şey; var olduğu söylenen şey; var olanın var oluşu. ( Var olan şeylerle varlık arasındaki ayrım, doğru ile doğruluk arasındaki ayrım gibidir; doğru olan bir çok şey vardır, ama doğruluk bu birçok doğrularla bir ve aynıdır).  2-…

Nisan 24, 2016 memduh

[Alm. Fr. Ontologie] [İng. Ontology] [Lat. Ontologia] [Yun. On, ontos=varlık] [es.t. mehbas-I vücut] Var olan olarak var olan (yalnızca var olması açısından) üzerine öğreti, var olanın varlığı ve genel var olma ilkeleri üzerine 17.yy beri kullanılan kavram