Encyclopedia

Mart 13, 2016 memduh

Logoterapi Eski yunanca bir kelime olan “logos” demektir. Geçerli diğer bir çeviriler, “söz” veya “rasyonel emir”  olmakla beraber bu ifadeler VALT varsayımlarını açıklamada çok da yardımcı değildir. Özellikle, logoterapist hastayı mantıklı çıkarımlarla ikna etmeye çalışmaz, tam  tersine kişilerin kendi kişisel anlamlarını bulmalarına yardımcı olurlar. Logoterapi Viktor Frankl tarafından, Max Scheler’in antropoloji kuramı çerçevesinde geliştirilmiş uygulamalı bir terapi yöntemidir….

Mart 13, 2016 memduh

Varoluşçu Analiz / Logoterapi (EALT), anlam arayışının insanın birincil motivasyon kaynağı olduğu ilkesine dayanır ve aşağıda da belirtilmiş üç ön kabul üzerinde geliştirilmiş bir felsefi, antropolojik ve kişilik kuramıdır: Koşullar ne olursa olsun yaşam son nefese kadar keşfedilecek anlamlar sunar; İnsanı yaşama bağlayan en güçlü motivasyon kaynağı, insanın hayatını anlamlandırma yönündeki iradesidir; İnsan, yaşamının her…