Encyclopedia

Mart 13, 2016 memduh

Kullanıldığı yerler: Genel olarak kmpulsif bozukluklar, vegetative syndromes. Terapist tarafından yönlendirilen müşteri kendinden uzaklaşarak ve mizahi bir abartma ile obsesyonu ve kaygılarını yenmeyi, ve böylelikle semptomların ve semptomların artması ile ilgili fasit daireyi kırmayı  öğrenir.