Blog

Arşivler

İradenin Özgürlüğü (Freedom of will)

Bu özgürlük psikoterapi süreci için büyük önem taşır. Bu yetenek psikoterapi alan kişiye somatik ve psikolojik patolojisine  rağmen bağımsız aksiyon alabileceği bir alan sağlar. Sadece bu kaynak sayesinde, Çelişik Niyet (Paradoxical Intention)  ve Düşünce odağını değiştirme (Dereflection) yöntemleri ile hastanın belirtileri ile baş edebilmesi, kontrolü tekrar  ele geçirmesi ve kaderini kendi eline almasını mümkün kılınır. VALT’a göre insan … Devamı

Logoterapi Önkabulleri (Presupposition)

Varoluşçu Analiz / Logoterapi (EALT), anlam arayışının insanın birincil motivasyon kaynağı olduğu ilkesine dayanır ve aşağıda da belirtilmiş üç ön kabul üzerinde geliştirilmiş bir felsefi, antropolojik ve kişilik kuramıdır:

Varoluşçu Analiz / Logoterapi

      Varoluşçu Analiz ve Logoterapi’nin (VALT), ortaya çıkışı 1930’lara kadar uzanır. Bu ekol, Freud’un Psikanaliz ve Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji kökenli psikiyatr ve nörolog olan Viktor Frankl (1905-1997) tarafından geliştirilmiştir. “Varoluşçu Analiz ve Logoterapi”, “ 3. Viyana Psikoterapi Okulu” olarak da anılır. Uluslararası kabul görmüş bu ekol; deneye dayalı, anlam odaklı bir psikoterapi … Devamı