Blog

Arşivler

Logoterapi Önkabulleri (Presupposition)

Varoluşçu Analiz / Logoterapi (EALT), anlam arayışının insanın birincil motivasyon kaynağı olduğu ilkesine dayanır ve aşağıda da belirtilmiş üç ön kabul üzerinde geliştirilmiş bir felsefi, antropolojik ve kişilik kuramıdır:

Varoluşçu Analiz / Logoterapi

      Varoluşçu Analiz ve Logoterapi’nin (VALT), ortaya çıkışı 1930’lara kadar uzanır. Bu ekol, Freud’un Psikanaliz ve Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji kökenli psikiyatr ve nörolog olan Viktor Frankl (1905-1997) tarafından geliştirilmiştir. “Varoluşçu Analiz ve Logoterapi”, “ 3. Viyana Psikoterapi Okulu” olarak da anılır. Uluslararası kabul görmüş bu ekol; deneye dayalı, anlam odaklı bir psikoterapi … Devamı