Blog

Arşivler

Sokratik Diyalog

Bazı tutum, tavır ve beklentiler anlam anlamların hayata geçirilmesinde bir engel oluşturabilir. Bir kişiyi anlam potansiyellerine yabancılaştırabilir ve nevrotik bozuklukların artmasında hatta yanlış kararların ve davranış biçimlerinin benimsenmesi ile söz konusu nevrotik bozuklukların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Terapistin kendi değer ve anlam algılarını empoze etmekten özellikle çekinmesi çok önemlidir. Tam tersine, hastanın kendi  gerçekdışı ve üretken olmayan tavır ve davranışlarını keşfetmesi … Devamı

Logoterapi Teknikleri

Viktor Frankl tarafından Logoterapi kapsamında üç temel teknik ortaya konmuştur:

Psikoterapi ile Logoterapi farkı

Psikoterapinin çabası dürtüsel olan gerçekleri bilinç seviyesine çıkartmaktır. Logoterapinin çabası ise tinsel / manevi gerçeklere ilişkin farkındalığı sağlamaktır. Varoluşsal Analizin temel hedefi ise kişinin kendi sorumluluğunun bilincine varmasıdır. Zira sorumlu olmak insan varoluşunun en temel boyutlarından birisidir. İnsan olmak, farkında olmak ve sorumlu olmak ise, varoluşsal psikoterapinin de başlangıç noktası sorumluluğumun farkındalığını sağlamaktır.   V. … Devamı