Varoluşçu Analiz-Logoterapi yönelimli Koçluk

Yaraticilik

Koçluk yaklaşımımız V.Frankl’in “Varoluşçu Analiz – Logoterapi” prensiplerine dayanmaktadır:

  • Her insan koşullardan bağımsız özgür irade ve seçme özgürlüğüne sahiptir
  • Anlam iradesi, haz veya güç iradesinden çok daha derin bir motivasyon kaynağıdır. Anlam bizim dışımızda ve bizden daha büyük bir bütünün hayrına olandır.
  • Koşullardan bağımsız, her yaşam durumunda keşfedilecek bir anlam potansiyeli mevcuttur
  • İnsan olarak koşul ve şartlardan özgür olmayabiliriz, ancak, her koşul ve şart altında seçim yapma, tutum belirleme özgürlüğüne sahibiz.
  • Yaşamın bize çağrı olarak yönlendirdiği anlam potansiyellerini keşfetmek ve onları sorumlu olarak dünyaya kazandırmakla yükümlüyüz
otantik

Yaratıcılık ve özgün düşünce eksikliği, aşırı şartlanma ve konformizm belirtileridir. Hayal kırıklığı ve sabırsızlık, anlam arayışı ve iradesini önemsemeyen kişide tipik olarak yaşanır. Öfke, gurur, nefret, yargı ve aşırı kontrol ihtiyacı, öz farkındalık ve bir anlam ve amaç eksikliğini işaret eder. Hata yapmak insana özgüdür, ancak eylemlerimizin sonuçlarını, sorumluluğunu almadan yaşamak , daha düşük bir düzeyde bir var oluşu ifade eder.  Bunun farkında olmayan insanlar genelde depresyon, agresyon ve bağımlılık olarak tanımlanan davranışları sergilemeye yatkındırlar. Koçluk yaklaşımımız, kişilere yaşam içinde anlamlarını keşfetmeye ve yaşama karşı sorumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Koçluk yaklaşımımız, yaşamın (veya mevcut durumun) danışandan ne beklediğini, kısaca danışanın neyin farkına varmasını ve nelerin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği ile ilgili içten bir kavrayış yaşatmayı hedefler.

Genelde insanların yaşamdan bekledikleri vardır, oysa yaşamın bizlerden ne beklediğini pek azımız fark ederiz. Bunun bedelini Frankl, “Varoluşsal Boşluk” olarak tanımlar. Belirtileri ise genelde agresyon, depresyon ve bağımlıktan birisidir. Vicdanımızın sesi uyarınca sorumluluğumuzu üstlendiğimizde gelişme ve öğrenme ortaya çıkar. Logo-Koçlukla hedeflenen insan olma ereğine adanmış özgür ve sorumlu bir yaşamdır.

Koçluk hizmeti ile ilgili bilgi almak için memduh.ozmert@viktorfrankltr.net veya 05306076377 iletişime geçebilirsiniz.