Sokratik Diyalog

Mart 13, 2016 memduh No comments exist

Bazı tutum, tavır ve beklentiler anlam anlamların hayata geçirilmesinde bir engel oluşturabilir. Bir kişiyi anlam potansiyellerine yabancılaştırabilir ve nevrotik bozuklukların artmasında hatta yanlış kararların ve davranış biçimlerinin benimsenmesi ile söz konusu nevrotik bozuklukların ortaya çıkmasına neden olabilirler.

Terapistin kendi değer ve anlam algılarını empoze etmekten özellikle çekinmesi çok önemlidir. Tam tersine, hastanın kendi  gerçekdışı ve üretken olmayan tavır ve davranışlarını keşfetmesi ve  dolu bir yaşam için gerekli daha iyi bir dünya görüşünün  benimsenmesi için yönlendirilir.

Sokratik diyaloglar logoterapistlerin sık sık başvurdukları ve karşılıklı konuşmaya dayanan bir yöntemdir. Bazı sorular bilinçte yer tutması, kişinin kendi hayatındaki anlamı ve onu hayata geçirilmek için özgür olduğunun farkına varması için ortaya atılır. Felsefede bu sorularla yönlendirilen bu teknik Sokrat tarafından başlatılmıştır. Sokrat bu  yöntemi “tinsel ebe” olarak sıfatlanıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir