Aylar: Mart 2016

Mart 19, 2016 memduh No comments exist

2015, 38(1), 034-039 — Ozmert (2), Logotherapy As a Strategy for Attaining Meaningful Organizations and Meaning at Work   A Coaching Framework based on the principles of Logotherapy 2015 An Attempt to logo coaching at workplace

Mart 19, 2016 memduh No comments exist

“The Future of Logotherapy Congress 2018 Moscow” “How to be a sucessful Optimist: A LOGO-Coaching Approach ” tebliğ sunuldu “20th World Congress on Logotherapy” 17-21 Haziran 2015 “Meaning at Work and Coaching” başlıklı tebliğ sunuldu “Viktor FRankl Institute” tarafından Logoterapi’nin İş dünyasında ki uygulamaları ile ilgili Sorumluluk Ödülü verildi.   “The Future of Logotherapy Congress…

Mart 15, 2016 memduh No comments exist

3. Viyɑnɑ Okulu olɑrɑk bilinen ɑkımın kurucusudur.Vɑroluşcu terɑpinin en önemli ismi olɑn Victor Emil Frɑnkl kendi geliştirdiği kurɑmın ɑdını logoterɑpi (Anlɑm Merkezli Terɑpi) olɑrɑk ɑdlɑndırmıştır. Kurɑmındɑ yɑşɑmın ɑnlɑmınɑ özellikle vurgu yɑpɑn Frɑnkl , 2. Dünyɑ Sɑvɑşı’ndɑ Polonyɑ içerisindeki Almɑn toplɑmɑ kɑmplɑrındɑ 4 yıl kɑdɑr süren bir tutsɑklık geçirmiştir. sozkimin.com Burɑdɑ yɑşɑdığı ve gördüğü yɑşɑntılɑr onun…

Mart 13, 2016 memduh No comments exist

Kullanıldığı yerler: Cinsel sorunlar, uykusuzluk ve kaygı ile ilgili bozukluklar Abartılmış kendini izleme durumlarında dürtüsel, otomatik süreçlere bir yavaşlama oluşur. Benzer şekilde üzüntü, endişe  ve kaygı durumları da kendini izleme ile büyütülür ve böylelikle bu daha dikkat edilir ve daha fazla gözlemlenir hale getir. Bu tekniğin temel hedefi kişinin dikkatini bu nevortik eğilimleri pekiştirecek bu fasit daireden uzaklaştırarak süreçlerin doğal yaşanmasını sağlamaktır.

Mart 13, 2016 memduh No comments exist

Kullanıldığı yerler: Genel olarak kmpulsif bozukluklar, vegetative syndromes.Terapist tarafından yönlendirilen müşteri kendinden uzaklaşarak ve mizahi bir abartma ile obsesyonu ve kaygılarını yenmeyi, ve böylelikle semptomların ve semptomların artması ile ilgili fasit daireyi kırmayı  öğrenir.

Mart 13, 2016 memduh No comments exist

Bazı tutum, tavır ve beklentiler anlam anlamların hayata geçirilmesinde bir engel oluşturabilir. Bir kişiyi anlam potansiyellerine yabancılaştırabilir ve nevrotik bozuklukların artmasında hatta yanlış kararların ve davranış biçimlerinin benimsenmesi ile söz konusu nevrotik bozuklukların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Terapistin kendi değer ve anlam algılarını empoze etmekten özellikle çekinmesi çok önemlidir. Tam tersine, hastanın kendi  gerçekdışı ve üretken olmayan tavır ve davranışlarını keşfetmesi…

Mart 13, 2016 memduh No comments exist

Psikoterapinin çabası dürtüsel olan gerçekleri bilinç seviyesine çıkartmaktır. Logoterapinin çabası ise tinsel / manevi gerçeklere ilişkin farkındalığı sağlamaktır. Varoluşsal Analizin temel hedefi ise kişinin kendi sorumluluğunun bilincine varmasıdır. Zira sorumlu olmak insan varoluşunun en temel boyutlarından birisidir. İnsan olmak, farkında olmak ve sorumlu olmak ise, varoluşsal psikoterapinin de başlangıç noktası sorumluluğumun farkındalığını sağlamaktır.   V….

Mart 13, 2016 memduh No comments exist

Logoterapi Eski yunanca bir kelime olan “logos” anlam, mana demektir. Geçerli diğer çeviriler, “söz” veya “rasyonel emir”  olmakla beraber bu ifadeler VALT varsayımlarını açıklamada çok da yardımcı değildir. Özellikle, logoterapist hastayı mantıklı çıkarımlarla ikna etmeye çalışmaz, tam  tersine kişilerin kendi kişisel anlamlarını bulmalarına yardımcı olurlar. Logoterapi Viktor Frankl tarafından, Max Scheler’in antropoloji kuramı çerçevesinde geliştirilmiş uygulamalı bir terapi…