Koşullardan bağımsız, her durumda ve şartta insanı motive eden birincil şey anlam arayışıdır...

Viktor Frankl

İnsanın Anlam Arayışı

ViktorFRanklOrg

Viktor Frankl Enstitüsü Türkiye Viktor Frankl Institute Vienna, International Association of Logotherapy and Existential Analysis tarafından akredite edilmiş bir kurumdur